OM SUPER8

Foreningen indefra

Super8 er Vestdanmarks førende filmuddannelse med et formål om at samle og udvikle aspirerende filmskaberes kompetencer og kunstneriske identitet. Vi er organiseret som en forening og har base i Filmbyen Aarhus.

ALTERNATIV FILMSKOLE

Super8 er en alternativ filmskole for manusforfattere, producere, filmfotografer og instruktører. Uddannelsen forløber på deltid over tre år, hvor medlemmerne i løbet af studietiden indtager A-funktioner på tre større fiktionsværker, hhv. en førsteårsfilm, en midtvejsfilm og en afgangsfilm. Filmene skabes i tæt samarbejde med foreningens fire faglinjer, mens de øvrige filmfunktioner hentes udefra.

Sideløbende med årsprojekterne mødes medlemmerne så vidt muligt hver anden uge, hvor et fast hold af faglærere underviser på skift. Undervisningen består af alt fra filmfaglig teori og små praktiske øvelser til konkret sparring på årsprojekterne. Al undervisning er åben for alle, så medlemmerne har mulighed for at blive klogere på hinandens fagområder. 

 

00

UAFHÆNGIG FORENING

Vi er organiseret som en forening og består af 32 medlemmer fordelt på to årgange. Hvert medlem forpligter sig til at lægge tid i foreningsmæssige aktiviteter, herunder at arrangere undervisning, planlægge premierer og vedligeholde eksterne samarbejder. Det overordnede ansvar findes hos et forretningsudvalg, der nedsættes på den årlige generalforsamling.

Super8’s uafhængige struktur betyder, at der ikke er en bureaukratisk og fjern ledelse. Ikke alene gør det, at vi hele tiden kan være omstillingsparate i forhold til branchen, det medfører også, at alle medlemmer har rig mulighed for at være medbestemmende over foreningsuddannelsens drift og vækst. En filosofi, der kan føres tilbage til foreningens begyndelse i 2000.

Administrationen finansieres af kontingentbetaling, mens undervisning og workshops finansieres af en kombination af elevernes kontingentbetaling og fondsstøtte.

FORRETNINGSUDVALG

FORMAND // David Lukunku
NÆSTFORMAND //
KASSERER // Ida Søgaard
MENIGE MEDLEMMER // Astrid Gott

David Lukunku:+45 22 77 61 28
E-mail: info@super8.dk

00

MEDLEMMER

I kraft af sin fleksible struktur nyder Super8 godt af en forskelligartet sammensætning af folk med hensyn til geografi, alder og øvrige uddannelses- og erhvervsliv. Nogle arbejder allerede i filmbranchen, ligesom det også er muligt at passe et fuldtidsstudie ved siden af Super8.

De fleste af Super8’s medlemmer har rødder i Aarhus, men foreningen består af talenter fra hver sin side af Storebælt; en diversitet der danner grundlag for gode historier.

Vi ønsker at være et filmkollektiv i Aarhus, der kan bidrage til at styrke det voksende filmmiljø i byen. Hvor passionerede filmfolk kan mødes med andre ligesindede, interesseorganisationer og produktionsselskaber. Vi ønsker med andre ord at styrke det vestdanske filmmiljø, men også dets sammenhængskraft med resten af landet.

MØD VORES ADVISORY BOARD

Vi samarbejder med et advisory board bestående af erfarne og dygtige folk i og uden for filmbranchen. De fungerer som rådgivere og ambassadører, og hjælper os med at sikre en fortsat vækst af Super8. Boardet mødes med forretningsudvalget hvert kvartal.

00

HISTORIEN

Super8 blev stiftet i december 2000 ud fra et ønske om at danne et filmkollektiv for passionerede filmskabere og skabe et alternativ til de etablerede filmuddannelser. I 2002 tog det rigtig fart, da Super8-medlemmerne fik støtte fra bl.a. Den Vestdanske Filmpulje. Siden da har foreningen vokset årgang for årgang og er i dag den førende vestdanske filmuddannelse og sidste led inden branchen.

Siden 2017 har foreningen bestået af 32 medlemmer fordelt på to årgange og fire faglinjer (instruktørlinjen, manuskriptlinjen, filmfotograflinjen og producerlinjen).