OM SUPER8

Foreningen indefra

HVAD ER SUPER8?

Super8 er Vestdanmarks førende, frie filmuddannelse. Den blev stiftet i december 2000, er organiseret som forening og i 2002 tog det rigtig fart med støtte fra bl.a. Vestdanske Filmpulje. Foreningsstrukturen kræver stor flid af sine medlemmer, men giver til gengæld fuld medbestemmelse i egen talentudvikling inden for de genrer, formater og metoder, der interesserer de enkelte medlemmer mest. Den er det sidste, professionaliserende uddannelsesled inden branchen.

00
00
00
00
00
Mød alle vores samarbejdspartnere

HISTORIEN

Super8 er Vestdanmarks førende, frie filmuddannelse. Den blev stiftet i december 2000, er organiseret som forening og i 2002 tog det rigtig fart med støtte fra bl.a. Vestdanske Filmpulje. Foreningsstrukturen kræver stor flid af sine medlemmer, men giver til gengæld fuld medbestemmelse i egen talentudvikling inden for de genrer, formater og metoder, der interesserer de enkelte medlemmer mest. Den er det sidste, professionaliserende uddannelsesled inden branchen.

ADMINISTRATION

Super8 administreres af et forretningsudvalg, der som minimum består af en formand, en næstformand og en kasserer, og kan udvides med to menige medlemmer. Udvalget står for den daglige drift, og at udarbejde den overordnede strategi og handlingsplan for Super8. Udvalget udvælges af Super8s egne rækker.

Under forretningsudvalget findes en lang række andre udvalg, som er en dynamisk størrelse, der skifter efter behov. Arbejdet i udvalgene er en god måde for foreningens medlemmer at engagere sig i de kerneområder, der interesserer dem mest, og herudover bidrager man med hjælp til arbejdsbyrden i foreningen, hvor end der er brug for et par hænder.

FORMAND // Asbjørn Høgstad Kelstrup
NÆSTFORMAND // Ann-Sofie Grøndal
KASSERER // Alfred Rubin
MENIGE MEDLEMMER // Sofie Grud
Nicolai G.H. Johansen

Har du brug for at komme i kontakt med os?