OM SUPER8

Uddannelsen

GENERELT

Medlemmerne går på uddannelsen i 3 år, og overlapper dermed med årgangen over på deres første år, og årgangen under på deres sidste år. Hvert medlem skal som udgangspunkt lave tre film – én om året – i samarbejde med et hold bestående af ét medlem per faglinje på uddannelsen. Hvert efterår skal medlemmerne have deres film færdige til en fælles Super8-premiere.

Siden 2017 har Super8 bestået af fire faglinjer: instruktør, manuskriptforfatter, producer og filmfotograf. De fire faglinjer arbejder i hold som oftest skifter fra år til år. Hvert hold producerer én film sammen hvert år.

Som foreningsuddannelse er den ikke SU-berettiget, men er noget medlemmerne betaler et kontingent til hver måned. Kontingentets størrelse aftales internt på de enkelte årgange, og årgangenes økonomi er adskilte.

Læs mere om faglinjerne
00

FILMINSTRUKTØR

Filminstruktøren er den kunstneriske leder og har ansvar for filmens endelige udtryk. Filminstruktøren er med i alle filmens faser: Manuskriptudvikling, finansiering, præproduktion, produktion, postproduktion og lancering af den færdige film. Herunder indgår instruktøren i et tæt samarbejde med samtlige A-funktioner i filmens tilblivelse, og skal have sans for at kunne formidle sin vision fra start til slut. En instruktør har sideløbende et tæt samarbejde med sine skuespillere, som skal balanceres med produktionen bag kameraet.

MANUSKRIPTFORFATTER

Manuskriptforfatteren skriver det endelige manuskript, når idéen til filmen er blevet udviklet i samarbejde med filminstruktøren og produceren. Manuskriptforfatteren arbejder tæt sammen med især filminstruktøren i de kreative faser, og grundlaget for filmen er som oftest en fælles vision. Manuskriptforfatteren er den, der formidler visionen på skrift, og skal derfor besidde en god forståelse for struktur, karakterudvikling og dramaturgi.

FILMPRODUCER

Produceren er økonomisk og organisatorisk ansvarlig for filmen. Det er producerens opgave at opstille de bedst mulige rammer for filminstruktørens vision. Produceren er involveret i alle filmens faser med fokus på økonomi, afvikling, sparring, distribution og lancering. En producer skal besidde gode lederevner og sans for forretning. Det er produceren, der har det store overblik hele vejen og forstår at udrede og inspirere, hvor behovet måtte opstå.

FILMFOTOGRAF

Filmfotografen er ansvarlig for filmens visuelle udtryk, og er den tekniske leder for det fotografiske hold, herunder fotografassistent, lysmester, production-designer samt colorgrader. Det er filmfotografen, der i samarbejde med instruktøren skaber den visuelle stil, og skal derfor have en stor forståelse for den kunstneriske vision, som skal indfrie filmens fortælling. En filmfotograf skal kunne lede og arbejde kreativt under pres.