OPTAGELSE

Bliv en del af Super8's årgang 12

OPTAGELSE

Hvert andet år optages en ny årgang på Super8. Næste ansøgningsrunde kommer til at ligge primo 2023.

Send din ansøgning til ansoeg@super8.dk og vedhæft det relevante materiale jf. ansøgningskravene nedenfor. Husk at læse disse grundigt, og læs desuden også de ofte stillede spørgsmål nederst på siden.

Herunder kan du se tidligere ansøgningskrav, dette kan forberede dig på, hvordan en mulig ansøgning kunne se ud til optagelse på årgang#12

Næste ansøgningsrunde:

Primo 2023

00

LÆS OM FAGLINJERNE

Filmproducer

Som filmproducer på Super8 udvikler du dine færdigheder inden for producerfagets håndværk og organisatoriske metoder. Gennem praksis, undervisning og netværk styrker du dine muligheder for at blive professionel producer i film- og tv-branchen.

Du vil fungere som producer på en førsteårsfilm, en midtvejsfilm og en afgangsfilm, som realiseres i tæt samarbejde med de øvrige faglinjer. I den forbindelse er du leder for hele processen, som starter med at identificere den gode filmidé. I tæt samarbejde med dine medstuderende skal du udvikle og realisere idéen og skabe de bedste rammer for projektet, herunder at sammensætte det rigtige hold, skaffe de nødvendige ressourcer til filmen og være en aktiv sparringspartner for instruktøren. Producere på Super8 skal, ligesom i den virkelige branche, selv søge finansiering til projekterne hos fonde og støtteordninger.

Udover fiktionsværker vil du med faglæreren og de medstuderende på faglinjen lære om alle aspekter af producerfaget, heriblandt producerens rolle, finansiering, ledelse, idéudvikling, research, manuskriptskrivning, distribution, salg og meget mere. Udover undervisningen i dine egne fagområder deltager du også i de øvrige faglinjers undervisning og får dermed indsigt i deres opgaver og ansvarsområder.

Manuskriptforfatter

Et medlemskab af Super8 udvikler din identitet som manuskriptforfatter og udfordrer dig til at fortælle relevante, filmiske historier i samarbejde med andre engagerede filmskabere.

Som manuskriptforfatter er du ansvarlig for udviklingen fra idé til færdigt manuskript i samarbejde med de andre A-funktioner. Det er din opgave at researche og brainstorme over muligheder i denne fase, og samtidig vil en manusforfatters opgaver bestå i udformning af synopser, pitches, treatments, karakterbeskrivelser og ansøgningsmateriale, som indkapsler jeres fortælling.

På Super8 er der rig mulighed for at sparre med de andre på årgangen og samtidig søge professionel konsultation hos etablerede manusforfattere i branchen. Det mest grundlæggende er selvfølgelig, at du lærer at producere tekst, som du skal omskrive igen og igen for at perfektionere det færdige manuskript inden optagelserne.

Med faglæreren og de medstuderende på faglinjen lærer du om manuskriptfaglig teori og lærer at omsætte det til praksis gennem skriveøvelser og konkrete filmiske øvelser, som kun vises internt i foreningen. Udover undervisningen i dine egne fagområder deltager du også i de øvrige faglinjers undervisning og får dermed indsigt i deres opgaver og kreative ansvarsområder.

Filminstruktør

På Super8 lærer du at kommunikere, samarbejde og føre an, når en vision skal bæres fra idé til det store lærred. Som instruktør er du ansvarlig for de kreative beslutninger, hvad angår alt fra manuskript og cast til lyd og klipning. Du står i spidsen for at realisere din vision, der bunder i en idé, som både kan være din egen eller andres.

Du vil fungere som instruktør på en førsteårsfilm, en midtvejsfilm og en afgangsfilm, som realiseres i tæt samarbejde med en producer, en manuskriptforfatter og en filmfotograf. Herudover modtager du undervisning om instruktørfaget og dets aspekter, heriblandt personinstruktion, filmisk æstetik, dramaturgi, iscenesættelse m.m. Du får også mulighed for at omsætte teori og tanker til praksis gennem konkrete filmiske øvelser, som kun vises internt i foreningen.

Vigtigst af alt bliver du en del af en årgang af filmskabere i det øverste talentlag. Obligatoriske samarbejder udvikler sig gennem tre år til venskaber og kreative partnerskaber. Et medlemskab af Super8 udvikler din identitet som instruktør og udfordrer dig til at fortælle relevante, filmiske historier i samarbejde med andre engagerede filmskabere.

Filmfotograf

Som filmfotograf på Super8 udvikler du dine tekniske kompetencer inden for kamera og belysning, udvikler din visuelle udtryksevne og forbedrer dine evner for ledelse.

Uddannelsens grundpille er de tre større værker, som vises til biografpremiere i Aarhus og København. Du vil fungere som filmfotograf på en førsteårsfilm, en midtvejsfilm og en afgangsfilm, som realiseres i tæt samarbejde med de øvrige faglinjer. Din rolle indebærer blandt andet breakdown af manuskriptet, location scouting, valg af passende teknisk udstyr, storyboarding, koordinering og eksekvering af optagelser i samarbejde med resten af holdet.

Herudover har hver linje tilknyttet en fast faglærer, som underviser i alt fra lyssætning, iscenesættelse og color-grading. Desuden får du mulighed for at omsætte teori og tanker til praksis gennem konkrete filmiske øvelser, som kun vises internt i foreningen.

00

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvorfor Super8?

1. Uddannelsens grundpille er de tre større fiktionsværker, som skabes i løbet af de tre år man er medlem af Super8. Her får du mulighed for at indtage en A-funktion og på den måde udvikle dine kompetencer, samarbejdsevner og identitet som filmskaber. Herudover får du undervisning og sparring af faglærere og medstuderende på Super8 – både angående kreative udfordringer i forbindelse med årsprojekterne, men også hvad angår vejen mod den professionelle branche efter Super8.

2. Uddannelsen foregår på deltid og henvender sig bredt til enhver, der er i gang med at etablere en karriere inden for film og tv. Vi mødes så vidt muligt hver anden uge til to undervisningsdage, som typisk ligger i weekender. Så uanset om din dagligdag går med at passe et fuldtidsstudie eller et arbejde, kan Super8 bidrage med at sætte skub i din talentudvikling. Lige nu består medlemsbestanden både af MSP-, FTP- og universitetsstuderende, mens godt to tredjedele arbejder i eller uden for filmbranchen.

3. Super8 næres i høj grad af samarbejder med alt fra produktionsselskaber, brancheorganisationer, udlejningsfirmaer og andre uddannelser – vi ligger bogstaveligt side om side med mange af dem i Filmby Aarhus. Denne tætte tilknytning til branchen kommer ikke alene foreningen til gode; det giver også hvert enkelt medlem mulighed for at skabe et uundværligt netværk og bane vejen for et fremtidigt job i film-og tv-branchen. 

4. Da Super8 er en foreningsuddannelse har alle medlemmer rig mulighed for at være medbestemmende over alt fra undervisning til foreningsdrift. Det betyder, at der ikke er en bureaukratisk og fjern ledelse, men at vi tværtimod hele tiden kan tilpasse Super8 til branchen og medlemmernes præferencer.

Hvem kan blive optaget i Super8?

Alle over 18 år kan søge om optagelse på Super8. Vores medlemmer kommer fra hele landet og har vidt forskellige baggrunde. Nogle arbejder allerede i filmbranchen, ligesom det også er muligt at passe et fuldtidsstudie på eksempelvis MSP eller anden videregående uddannelse ved siden af Super8. Der er altså intet krav til uddannelses- eller erhvervsmæssig baggrund for at kunne søge om optagelse i Super8.

Der er intet krav til geografisk placering. Anno 2020 er fordelingen nogenlunde ligeligt fordelt på aarhusianere og københavnere med et par enkelte afstikkere. Det er dog en fordel at have mulighed for at kunne låne en sofa i Aarhus, da det er her undervisning og foreningsarbejde foregår.
Hvor meget tid kræver det at gå på Super8?

Super8 er en fleksibel deltidsuddannelse, hvor man mødes til undervisning cirka hver anden uge. Undervisningen foregår typisk over to dage i weekend- eller hverdage. Det betyder, at man sagtens kan læse eller arbejde ved siden af, hvilket er tilfældet for mange af forenings medlemmer.

Hvordan er Super8 organiseret?

Super8 er en medlemsdemokratisk forening, der består af 32 medlemmer fordelt på to årgange. Medlemmerne kommer fra hele landet og med vidt forskellige baggrunde.

Foreningens drift og vækst er afhængig af, at alle medlemmer bidrager og lægger tid i foreningsmæssige aktiviteter. Den flade struktur giver alle medlemmer mulighed for at forme deres eget individuelle uddannelsesforløb og foreningen som sådan.

Det overordnede ansvar for foreningens drift findes hos et forretningsudvalg med fem medlemmer, der nedsættes på den årlige generalforsamling. Administrationen finansieres af kontingentbetaling, mens undervisning og workshops finansieres af en kombination af kontingentbetaling og fondsstøtte. Uddannelsen er ikke SU-berettiget.

00

OPTAGELSESPROCESSEN

Vores optagelsesproces er designet til at finde ud af, om du er det rigtige match for Super8. Juryen består af nuværende Super8-medlemmer og forløber i tre trin.

TRIN 1:

Første trin i optagelsesprocessen er at sende en motiveret ansøgning samt en række fagspecifikke bilag. Hent ansøgningskravene her. Ansøgningen sendes til ansoeg@super8.dk senest den 20. marts 2021.

Senest d. 12. april  kan du forvente svar på, om du er gået videre til 2. prøve.

TRIN 2:

Alle der går videre til 2. prøve, får en kreativ opgave, hvor man har mulighed for at vise sin faglige kunnen. 

TRIN 3:

Tredje del af optagelsesprocessen består af en samtale, som finder sted i Aarhus i uge 17. Samtalen har til formål at blive klogere på, hvem du er og hvordan du kan bidrage til Super8.  

Du kan forvente svar på, om du er kommet ind senest d. 13. maj 2021.

 

ER DIT SPØRGSMÅL ENDNU IKKE BESVARET?